Blue economy - l'únic futur

Crear, promoure i protegir un nou ecosistema submarí

Cada estructura submarina que estem utilitzant proporciona aproximadament 400 vegades més espai perquè les criatures més petites colonitzin i filtrin cents de litres d'aigua de mar diàriament, capturant el diòxid de carboni dissolt a l'aigua.


Vins regeneratius: aquests vins únics estan ajudant als fons marins a regenerar-se i oferir refugi a la vida marina durant la maduració.


Vi submarí: Innovació i sostenibilitat per l'economia blava 2030

El fons del mar ha estat colonitzat durant milers d'anys. Els nostres vins i estructures estan proporcionant una nova superfície per ser colonitzats. Estem orgullosos de treballar en els objectius de l'economia blava pel 2030, com el carboni blau, la regeneració ambienta i l'augment del capital natural del Mediterrani.